Lees nu: “Disney On Ice” presenteert Magisch IJsfestival [WINACTIE]

Heb jij al vastgelegd wie voor jouw kinderen zorgt? [voogdij regelen]


12 oktober 2017


<

Stel er gebeurd iets (een ongeluk) en jullie komen beiden vroeg te overlijden of kunnen niet meer zelf voor jullie kinderen zorgen. Wie neemt dan de zorg over over jullie (kind)en? We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar het is wel verstandig (op tijd) de voogdij van je kind goed te regelen. Hieronder staan de 8 belangrijkste vragen op een rijtje.

1. Wat is een voogd?

Kinderen jonger dan 18 jaar staan in eerste instantie onder het gezag van beide ouders of tenminste één van de ouders. Als beide ouders niet meer leven, neemt de voogd het gezag over. Ouders kunnen samen beslissen wie je aanwijst als voogd. Dit is echter niet verplicht. Mochten de ouders beide het gezag kwijtraken, dan kan de voogd ook door de rechter worden aangewezen.

2. Wie kan voogd worden?

Zolang je niet minderjarig bent, onder curatele staat en geestelijk gezond bent, kun je voogd worden. Het maakt verder niet uit of de voogd zelf al kinderen heeft of een partner heeft. Het is wel belangrijk dat de voogd een goede band heeft met het kind of de kinderen. Kies bijvoorbeeld iemand waarvan jullie denken dat jouw kind een goede opvoeding zou krijgen. De beoogde voogd kan ook weigeren. Dan zoekt de Raad voor de Kinderbescherming in eerste instantie binnen de familie naar een geschikte voogd. Als er zowel in de familie als vrienden geen persoon beschikbaar is, dan gaat de voogd naar een gezinsvoogdij-instelling. Die probeert voor het kind een pleeggezin te vinden.

3. Wat als maar één ouder het gezag had?

Wanneer één ouder het gezag had, dan kan de andere ouder óf een voogd het gezag krijgen. Dit beslist de rechter. In eerste instantie heeft de ouder de voorkeur, maar de beslissing is in het belang van het kind.  Heeft één van de ouders samen met een niet biologische ouder het gezag over het kind, dan krijgt de partner bij overlijden van de ouder automatisch de voogdij. De biologische ouder kan alsnog bij de rechter om het gezag vragen. Ook hier geldt dat de rechter beslist in het belang van het kind. Is het kind 12 jaar of ouder, dan vraagt de rechter hem samen met de ouder naar hun mening.

4. Wat als beide ouders het gezag kwijtraken?

Wanneer beide ouders nog in leven zijn, maar er is besloten door een rechter dat zijn geen gezag meer hebben over de kind(eren), dan wordt er door de rechter een voogd benoemd. De rechter zal proberen zowel de broertjes en/of zusjes bij dezelfde voogd te plaats, maar er is helaas geen zekerheid.

5. Zelf een voogd kiezen: waar leg je dat vast?

Een voogd aanwijzen leg je vast in een testament. Dit kan 1 persoon of 2 personen gezamenlijk zijn. Dit gebeurt bij de notaris. Je kunt daarbij bijvoorbeeld ook aangeven dat je graag wilt dat de kinderen bij elkaar blijven. Overleg van tevoren met de beoogde voogd dat je hem/haar wilt opnemen. Mochten de kinderen al wat ouder zijn, dan zou je het ook bij hun zelf kunnen polsen of het past. Het vastleggen van een voogd hoeft niet per se in een testament. Je kunt de door jou aangewezen voogd ook laten registreren in het gezagsregister.

6. Wat zijn de rechten en plichten van de voogd?

Net als ouders is de voogd de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en is verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en beheert het vermogen van het kind. Als je alleen de voogdij over het kind hebt, ben je niet verplicht het kind in huis te nemen. Je mag het kind ook in een pleeggezin onderbrengen. Er is ook geen onderhoudsplicht. Dat betekent dat je niet zelf het levensonderhoud van het kind hoeft te betalen. Je mag daarvoor het vermogen van het kind voor gebruiken, bijvoorbeeld de erfenis. De voogd is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over zijn beheer van het vermogen van het kind.

De voogd krijgt in principe de kinderbijslag. Als beide ouders van het kind zijn overleden, krijgt het kind ook een wezen uitkering. De voogd kan daarnaast ook nog een bijstandsuitkering voor het kind aanvragen.

Bij gezamenlijke voogdij moet je het kind opnemen in je eigen gezin en betalen gezamenlijk de kosten voor het levensonderhoud. Je hebt dan onderhoudsplicht totdat het kind meerderjarig is. Ook bij gezamenlijke voogdij controleert de kantonrechter je beheer.

7. Heeft het kind dezelfde rechten als ‘eigen’ kind?

Het kind heeft geen juridische familierelatie. Dat betekent dat hij niet deelt in de erfenis. Het kind behoort wel tot het gezin van de voogd, maar heeft niet precies dezelfde kinderen als de eigen kinderen van de voogd. Wil je dit wel, dan moet je (ook) dit kind in je testament aanwijzen als erfgenaam. Adoptie is een andere optie, dan wordt het kind beschouwd als eigen kind van de voogd. Het kind heeft daarmee alle rechten en plichten die de eigen kinderen van de voogd hebben.

8. Wanneer eindigt de voogdij?

Wanneer het kind meerderjarig is, dus 18 jaar, dan eindigt de voogdij. Of als één of beide ouders het gezag over het kind weer terugkrijgt of terugkrijgen. Als de voogd geen voogd meer wil of kan zijn of zelf overlijdt, dan benoemd de rechter een nieuwe voogd. Zijn er 2 voogden en overlijdt één van beiden, dan krijgt de andere voogd automatisch alleen de voogdij. Na afloop van de voogdij is de voogd niet meer verantwoordelijk voor het kind.

 

Hebben jullie al iets officieel vastgelegd? En hoe?

 

XO Team MTTM

 

Marijke

Hi allemaal! Ik ben Marijke (29) getrouwd met Arjan en moeder van Demian en Danique. Inmiddels ben ik in blijde verwachting van ons derde kindje en in augustus 2018 uitgerekend. Ik schrijf voornamelijk redactionele artikelen voor Mama to the max, maar ook leuke recepten of DIY's. Liefs, Marijke

Reactie op “
Heb jij al vastgelegd wie voor jouw kinderen zorgt? [voogdij regelen]

  1. Bedankt voor het delen van dit interessante thema over voogdij. Ik denk dat veel ouders niet altijd stilstaan bij het belang van dit soort afspraken. Ik ga het artikel daarom zeker even doorsturen!

Deel je ideeën

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Insiders list

Sta jij al op onze mailinglijst? Meld je aan en blijf op de hoogte van alle MttM updates!