Lees nu: “Disney On Ice” presenteert Magisch IJsfestival [WINACTIE]

SPANNEND naar school


6 december 2015


W

Wanneer je eerste kind naar school gaat dan is dit een enorme mijlpaal in jullie beiden leven. Op de kinderopvang of peuterspeelzaal hebben jullie dan eindelijk je draai gevonden, jouw peuter heeft het naar zijn zin en dan opeens komt de vierde verjaardag wel heel snel in beeld. Help mijn kind gaat naar school! De meeste ouders zijn al jaren daarvoor begonnen aan de zoektocht voor de beste basisschool in de buurt voor hun kind. Want dat is toch wat je hoopt als ouder. Je zoekt een veilige omgeving waarin alle talenten van jouw kind kunnen worden benut en ontwikkeld. In sommige regio’s in Nederland moet je als ouder al in een vroeg stadium erbij zijn om jouw kind in te schrijven voor een school. Op sommige zwangerschapssites staat dit zelfs al opgenomen bij de to do list!

School

Jaren blijft het “naar school gaan” een beetje de ver van jouw bed show. Soms zie je “grote” kinderen uit de straat op de fiets met hun papa of mama naar school fietsen. Terwijl jij en jouw dreumes of misschien baby nog heerlijk aan de ontbijt tafel zitten. Misschien ben je dan stiekem blij dat het voor jouw kind nog lang niet zo ver is. Maar dan, komt toch die dag. Wennen op school in groep 1/2/!

Waar let je op bij het uitzoeken van een school?

Het kiezen van een school is een belangrijke keuze voor jullie als ouder en natuurlijk voor jullie kind. Want de komende 8 jaar zit je aan de school van jullie keuze vast. Het is daarom heel belangrijk om goed in te schatten of de visie en missie van de school past bij jouw beeld van de opvoeding en onderwijs. De basisschoolperiode is de belangrijkste basis voor de toekomst. Deze periode beïnvloed ook de vervolgstudies en carrière mogelijkheden van jouw kind. Neem daarom goed de tijd om een keuze te maken. Bespreek mits mogelijk met jouw partner goed jullie normen en waarden voor de opvoeding. Sta ook stil bij jullie verwachtingen van een school en de leerkracht. Dit laatste is echt belangrijk. Er zullen momenten komen in de schoolperiode van jouw kind dat samenwerking met de leerkracht en de school is gewenst. Om wat voor reden dan ook. Vertrouwen is hiervoor nodig. Maak dus een goede keuze.

Een basisschool kiezen zo ga je te werk:

  • Google de verschillende basisscholen in jullie omgeving.
  • Spreekt de visie en missie jullie aan?
  • Download de schoolgids
  • Bekijk ook het zorgplan van de school. Wat zijn de plannen en ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van zorgbeleid op de betreffende school?
  • Bekijk goed het inspectierapport. Hierin worden de sterke en zwakke kanten van de school belicht.
  • Kijk naar het uitstroomprofiel van de school. Naar welke type vervolg onderwijs gaan de meeste kinderen van de betreffende basisschool.

Zelf bepalen

Je mag als ouder zelf het soort basisonderwijs bepalen. In ons land kennen we vier verschillende vormen van basisonderwijs. Dit zijn het openbaar onderwijs, het bijzonder onderwijs, algemeen bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.

Verschillende typen onderwijs en scholen

1.Openbaar onderwijs: Dit is een onderwijsvorm die door de overheid is opgericht. Het lessysteem is gebaseerd op de algemene grondslag. Er wordt dus geen lesgegeven op basis van een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

2.Bijzonder onderwijs: Op een bijzondere basisschool is het onderwijs gebaseerd op een godsdienst, levensbeschouwing of onderwijsopvatting. Een basisschool met bijzonder onderwijs is niet door de overheid opgericht. Voorbeelden hiervan zijn evangelisch, gereformeerd, rooms-katholiek, joods, islamitisch of protestants-christelijk onderwijs.

3.Speciaal onderwijs: Speciaal onderwijs is opgericht voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Speciale onderwijsscholen geven les aan kinderen met een ziekte, handicap, gedragsstoornis of een ontwikkelingsachterstand. Ook zijn er scholen voor moeilijk lerende kinderen. Speciale onderwijsscholen zijn te verdelen in 4 clusters.

Cluster 1: Op een school in deze categorie is het onderwijs gericht op kinderen met een visuele handicap en meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap.

Cluster 2: Bij speciaal onderwijs in cluster 2 wordt er lesgegeven aan dove of slechthorende kinderen, kinderen met erge spraakmoeilijkheden of kinderen die één van deze handicaps hebben.

Cluster 3: Een school voor speciaal onderwijs in cluster 3 is bedoeld voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben.

Cluster 4: Onderwijs in cluster 4 wordt gegeven aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen, ofwel Z.M.O.K., langdurig zieke kinderen die geen lichamelijke handicap hebben en kinderen in scholen met een pedologisch instituut.

Het kiezen van de juiste school

Wat vinden jullie als ouders belangrijk voor jullie kind? Wat wil je jouw kind mee geven in het leven. Gebruik jullie religie, normen en waarden van de opvoeding en jullie leven als richtlijn voor het kiezen van een school. Welke aspecten vind jij voor jouw kind belangrijk om te ontwikkelen. De meeste schooltypen sluiten aan op de onderstaande pijlers:

1. Individuele ontwikkeling en zelfstandigheid
2. Zelfstandigheid, samenwerking en begrensde vrijheid
3. Samenwerking en creativiteit

 

Fashion_English11_300x250

mamatothemax.nl

We houden je graag op de hoogte van actuele nieuwtjes, tips & ideeën.

Reactie op “
SPANNEND naar school

  1. Ik zou ook absoluut even een bezoek brengen aan de school. Een school mag op internet misschien heel erg aanspreken, maar je voelt pas echt de sfeer als je door de gangen loopt. Fijne tips verder.

Deel je ideeën

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Insiders list

Sta jij al op onze mailinglijst? Meld je aan en blijf op de hoogte van alle MttM updates!